Regionalni seminar o borbi protiv trgovine ljudima (3.-5. oktobar 2018.) [fr]

Ovo je prvi od ukupno tri regionalna sastanka u organizaciji ONUDC-a i Francuske.

Séminaire régional sur la lutte contre la traite des êtres humains (3-5 octobre 2018)

Ured UN-a za drogu i kriminal (ONUDC) i predstavništvo Francuske pri Ujedinjenim nacijama u Beču, organizovali su seminar o borbi protiv trgovine ljudima u Jugoistočnoj Evropi koji se održao u Sarajevu od 3. do 5. oktobra 2018.

Francuski ambasador u Bosni i Hercegovini je prisustvovao seminaru kao i predstavnici ministarstava unutarnjih poslova, vanjskih poslova, pravosuđa i koordinatori za borbu protiv trgovine ljudima zemalja Balkana i Jugoistočne Evrope.

Tehničko-sudska saradnja kao i stručna edukacija u borbi protiv trgovine ljudima neophodne su za izradu zajedničke strategije borbe protiv prisilnog kriminala.

OSCE, INTERPOL i Centar za provedbu zakona u Jugoistočnoj Evropi (SELEC), organizacije koje su angažovane u borbi protiv trgovine ljudima, također su doprinijele debati i razmjeni dobre prakse.

Posljednja promjena 10/10/2018

Početak stranice