Razmjena iskustava u borbi protiv terorizma (10.06.2015.) [fr]

G. François Falleti, glavni tužilac Apelacionog suda u Parizu, i g. Jacques Carrere, javni pravobranilac, posjetili su Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Tokom sastanka sa ministrom pravde BiH, g. Josipom Grubešom, razmijenili su iskustva u borbi protiv terorizma i trgovine oružjem.

Ministar pravde BiH je istaknuo da je terorizam globalni problem i da, nažalost, Bosna i Hercegovina nije pošteđena uzimajući u obzir da su teroristički napadi počinjeni u BiH kao i nedavni događaj u Zvorniku. Ministar je predstavio pravni sistem u BiH i naglasio da se koriste evropska iskustva u borbi protiv najkompleksnijih oblika kriminaliteta.

G. Falleti i g. Carrere istaknuli su efikasnost francuskog sistema u borbi protiv terorizma i svoju spremnost da podijele iskustva sa Ministarstvom pravde BiH i sa BiH kako bi se stvorili pogodni uslovi za suprotstavljanje ovom obliku kriminaliteta.

Tokom njihove posjete Bosni i Hercegovini, g. Falleti i g. Carrere su se također susreli sa glavnim tužiocem g.Goranom Salihovićem koji je ovom prilikom predstavio situaciju u vezi sa trgovinom oružjem i terorizmom u BiH i njihovim razvojem ka Francuskoj. Između ostalog, ovo je bila prilika da se spomene uspješna sudska saradnja na ovom području između Bosne i Hercegovine i Francuske.

Posljednja promjena 25/11/2015

Početak stranice