Proslava Girls’Day u Sarajevu : "žene na vlasti, zašto da ne?" (26. april 2017.) [fr]

Njemačka i francuska ambasadorica u Bosni i Hercegovini, organizovale su događaj pod nazivom « Žene na vlasti » za dvadesetak djevojaka iz sarajevskih srednjih škola.

Događaj Girls’ day, koji se svake godine organizuje u Njemačkoj i nekoliko drugih zemalja, prestavlja priliku za ohrabrivanje djevojaka da se afirmišu i učestvuju u političkom i ekonomskom životu svoje zemlje, uključujući i pozicije na navišem nivou.

26. aprila, njemačka i francuska ambasadorica u Bosni i Hercegovini, organizovale su događaj pod nazivom « Žene na vlasti » za dvadesetak djevojaka iz sarajevskih srednjih škola.

Tokom ovog susreta, mlade učesnice su imale priliku razgovarati sa ambasadoricama, ali i ženama aktivnim na području bh. ekonomije : Aidom Zubčević, predsjednicom Udruženja poslovnih žena BiH, Majom Mehmedović, izvršnom direktoricom ProCredit Bank i Aidom Čerkez, šeficom ureda Associated Press u Sarajevu.

Koristeći primjere iz svojih karijera, prenijele su ključnu poruku : u susretu sa profesionalnim prilikama, nikad sebi ne postavljajte pitanje "zašto", već "zašto ne"?

Francuska ambasadorica, Claire Bodonyi, ohrabrila je mlade učesnice da ruše "stakleni plafon" koji sprečava žene da dostignu pozicije sa velikom odgovornošću. Objasnila je da se mora imati dva pravila da bi se postalo ambasadoricom, direktoricom preduzeća ili premijerkom: raditi i biti odlučna!

Njemačka ambasadorica Christiane Hohmann, također je izvukla lekcije iz svog profesionalnog puta : da bi napredovala, djevojka nikada sebi ne treba postavljati granice. Izazovi su vrijedni truda, a i poraz donosi korisno iskustvo. Podsjetila je mlade učesnice da nikada ne dozvole da im se kaže da su nesposobne nešto učiniti.

Posljednja promjena 27/04/2017

Početak stranice