Promovisanje Ureda za mlade RYCO kroz partnerstvo sa Hoću.ba [fr]

Platforma Hoću.ba i Ambasada Francuske zajedno rade na boljem upoznavanju javnosti sa mogućnostima koje pruža Regionalni ured za mlade RYCO.

Hoću.ba je informativna mreža, pokrenuta 2005. godine, namijenjena mladima u cilju pružanja savjeta, informisanja o mogućnostima stažiranja, zapošljavanja, o školskim stipendijama, inicijativama za društvene aktivnosti i favoriziranja saradnje među mladima. Platformu Hoću.ba kreirao je Inkubator društvenih inicijativa Munja.ba.

Regionalni ured za saradnju mladih Zapadnog Balkana osnovan je 4. jula 2016. u Parizu, a svoje prve programe mobilnosti pokrenuće početkom 2017. godine. Hoću.ba i Ambasada Francuske odlučili su zajednički upoznati mlade BiH sa novim mogućnostima koje pruža RYCO.

Upravo s tim povodom francuska ambasadorica je uzela učešće u prvom Forumu mladih lidera Bosne i Hercegovine kojeg je organizovala platforma Hoću.ba. G-đa Bodonyi je uputila čestitke pedesotorici mladih lidera iz cijele zemlje i podsjetila ih da Bosna i Hercegovina računa na njih kako bi jednog dana pristupila Evropskoj uniji. RYCO je jedan od instrumenata koji će omogućiti zbližavanje zemalja u regiji i zajedničko napredovanje ka EU.

Posljednja promjena 28/10/2016

Početak stranice