Prijem u čast francuske delegacije na Sarajevskom Filmskom festivalu

JPEG
G. Roland Gilles primio je u francuskoj rezidenciji u Sarajevu veliku francusku delegaciju koja boravi na 18. Sarajevskom Filmskom festivalu.

Brojni gosti među kojima su G. Eric Garandeau, Generalni direktor CNC-a, Gđa Streif, saradnik za film u Francuskom institutu, G. Michel Reilhac, predstavnik kanala ARTE i G. Joël Chaperon iz UniFrance razgovarali su sa organizatorom festivala G. Purivatrom i drugim bosanskim gostima iz svijeta filma.
JPEG
Ove godine je francuska kinematografija, sa 27 filmova, počasni gost sarajevskog festivala. Predstavnici francuskog filma vodiće više okruglih stolova i pojasniti mehanizme pomoći kinematografskoj industriji.

Posljednja promjena 13/07/2012

Početak stranice