Presuda Radovanu Karadžiću – izjava Francuske (25. mart 2016.) [fr]

Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova i međunarodnog razvoja iznio je stav o presudi koju je donio Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u slučaju Karadžić.

Tekst izjave :

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osudio je 24. marta 2016. Radovana Karadžića na 40 godina zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Na ovu presudu može se uložiti žalba.

Francuska odlučno podržava rad suda, bitan za pomirenje između zemalja u regiji.

Kao što je više puta podsjetilo vijeće ministara Evropske unije, potrebno je suditi svima koji su odgovorni za ratne zločine počinjene na zapadnom Balkanu. Mi smo opredijeljeni u korist borbe protiv nekažnjavanja u cijelom svijetu i pozivamo sve države na punu saradnju sa međunarodnim krivičnim pravosuđem.

Posljednja promjena 25/03/2016

Početak stranice