Prema « zelenoj ambasadi » u Sarajevu [fr]

Na putu ka samitu o klimi u Parizu, Paris Climat 2015, ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini poboljšava svoj uticaj na okoliš

JPEG - 92.1 kb
L’Ambassade de France affiche son soutien à la COP21

Francuska će u Parizu od 30. novembra do 11. decembra 2015. ugostiti COP 21, samit Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama.

Tokom cijele 2015., ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini, kao i ostala diplomatska predstavništva u svijetu, ulaže napore da dosegne model “zelene ambasade”, zahvaljujući akcijama štednje energije i boljeg očuvanja okoliša.

Individualne i kolektivne odgovornosti

Okoliš je odgovornost svih. Uposlenici ambasade vode računa o potrebi adekvatnog ponašanja u oblasti resursa (energija, voda, papir).

Na kolektivnom nivou, konkretnim mjerama se poboljšava uticaj ambasade na okoliš.

Moderniji a štedljiviji sistem javne rasvjete

JPEG - 112.8 kb
Eclairage nocturne de l’Ambassade

U ambasadi kao i u rezidenciji Francuske, klasične električne sijalice postepeno se zamjenjuju sijalicama niske potrošnje (LED). Tranzicija će biti završena krajem 2016.

Vanjsko osvjetljenje ambasade je takođe izmijenjeno. Zahvaljujući sistemima francuskog preduzeća RAGNI IC, sa sjedištem u Mostaru, LED lampe koje osvjetljavaju fasadu manje troše a traju do 15 puta duže nego tradicionalne sijalice.

Korišteni materijali, bez opasnih proizvoda, mogu se i reciklirati do 90%.

Dematerijalizovani dokumenti i zajednički informatički materijali

Radi smanjenja potrošnje papira, u ambasadi je u toku dematerijalizacija nekih dokumenata : tako se pozivnice na prijem šalju, bez izuzetka, samo elektronskim putem.

Pojedinačni štampači u ambasadi, koji troše energiju i kada ne rade, su ukinuti. Neophodni dokumenti se sada štampaju na zajedničkim štampačima, podešenim za optimalno korištenje papira i boje.

Uštede vode zahvaljujući novim slavinama i sakupljanju kišnice

JPEG - 71.5 kb
Fontaine d’eau filtrée

Ambasada je zaključila partnerstvo sa francusko-bosanskom firmom Nobel , u Mostaru, koja proizvodi tehnologiju za slavine, filtere i fontane.

Na svakoj slavini postavljen je sistem za smanjenje mlaza koji omogućuje uštedu između 40 do 60% vode, bez vidljivog smanjenja pritiska.

Za zalijevanje bašte, sistemom sakupljanja kišnice izbjegava se korištenje pitke vode.

U ambasadi su postavljeni i dispenseri za vodu Nobel koje skladište i filtriraju tekuću vodu, umjesto kupovine aparata za vodu čiji transport utiče na okoliš.

Sistem recikliranja otpada

JPEG - 111.9 kb
Corbeille de recyclage

U Bosni i Hercegovini se otpad još uvijek malo reciklira, ali je ambasada Francuske zaključila sporazum sa bh. firmom ALBA, specijaliziranom za preradu.

Zahvaljujući ovom sporazumu, zaposlenici u ambasadi vrše selekciju papira i kartona i ovaj otpad preuzima ALBA.

Ambasada vrši recikliranje i informatičkih proizvoda u skladu sa sporazumima koje ima sa specijaliziranim društvima.

Štedljivi ekološki proizvodi

Održavanje čistoće ambasade i rezidencije vrši se sistematski uz pomoć proizvoda koji imaju ekološku oznaku.

Posljednja promjena 29/12/2015

Početak stranice