Predstavljanje stipendista 2018./2019. : Emina, buduća doktorantica numeričke mehanike [fr]

Emina je asistentica, a stipendiju za Francusku dobila je 2015. godine. Zadnje tri godine priprema doktorat iz numeričke mehanike na Univerzitetu za tehnologiju u Compiègneu (UTC) - članu Alijanse Univerziteta Sorbonne - i Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Emina Hadzalic

Možete li ukratko predstaviti temu Vašeg doktorata?

Područje mog studiranja je numerička mehanika, a tema mog rada – uz mentorstvo profesora Adnana Ibrahimbegovića sa UTC-a i profesora Samira Dolarevića sa sarajevskog univerziteta - je numeričko modeliranje problema interakcije fluida i konstrukcije, kao što je npr. slučaj kod brana. U Bosni i Hercegovini, većina brana je izgrađena prije rata. Zbog dugog perioda eksploatacije i nedostatka kontrole, postavilo se pitanje integriteta i trajnosti ovih objekata. Naš cilj je da razvijemo numerički model sposoban da izračuna koliko su ove brane sigurne od havarija.

JPEG - 82.1 kb
L’université de technologie de Compiègne

Zašto ste se odlučili za doktorat u Francuskoj?

Odabrala sam Francusku prvenstveno zahvaljujući profesoru Adnanu Ibrahimbegoviću, profesoru na UTC-u, koji je ljubazno prihvatio da mi bude mentor. Prijavila sam se dakle, i dobila francusku stipendiju, i danas, tri godine kasnije, završavam doktorat.

Jeste li poznavali Francusku prije ove stipendije?

Upoznata sam sa dugom istorijom Francuske, njenim lijepim pejzažima, izvrsnom siru i vinu. Tokom mog doktorskog studija i boravka u Francuskoj, saznala sam da je ova zemlja također jako angažovana u obrazovanju i razvoju novih tehnologija.

Jeste li govorili francuski prije stipendije?

Ne, nisam. Zadnje tri godine sam išla na kurs francuskog u Francuski institut u Sarajevu, zahvaljujući kojem sam, kao i ljubaznom osoblju Instituta, poboljšala znanje francuskog jezika.

JPEG - 65.3 kb
Emina Hadzalic

Šta vam je donijelo iskustvo iz Francuske?

Puno sam naučila. Naučila sam različite radne metode, ideje, da drugačije razmišljam. Također srela sam brojne naučnike i to ne samo iz mog studijskog područja. Upoznala sam i druge doktorante iz cijelog svijeta: Francuska, Hrvatska, Španija, Srbija, Vijetnam, Tunis, Meksiko itd. Sve je to velika prednost za moju buduću naučnu i pedagošku karijeru.

Šta biste poručili bh. studentima koji bi željeli studirati u Francuskoj ?

Preporučujem svima da se prijave za studijsku stipendiju za Francusku. Više je razloga : odličan obrazovni sistem, upoznavanje novih osoba i novih kultura, učenje novih jezika, mogućnosti za karijeru itd. Osim toga, novi se stipendisti ne moraju brinuti kako će se snaći za put ili smještaj tokom boravka u Francuskoj. Osoblje Campus France i Francuske ambasade u BiH će vam pomoći tokom cijelog ovog procesa.

Posljednja promjena 27/08/2018

Početak stranice