Predavanje-rasprava o Evropskoj Uniji, Livno, 7. februar 2008

7. februara 2008, francuska Ambasadorica u Bosni i Hercegovini, gđa Maryse Berniau, Direktor Direkcije za evropske integracije (DEI), g. Osman Topčagić, i Načelnik Livna, g. Luka Čelan, učestvovali su na predavanju-raspravi koju je organizovala Delegacija Evropske komisije (DEK), Direkcija za evropske integracije i Informativni centri Evropske Unije.

Od oktobra 2007, u čitavoj zemlji se organizuju okrugli stolovi pod nazivom « U susret Evropi », uz učešće ambasadora zemalja članica EU, kako bi se građani bolje informisali o procesu evropskih integracija i realnostima Evropske Unije, zahvaljujući dijalogu između dužnosnika, građana i nevladinog sektora.

Posljednja promjena 22/10/2015

Početak stranice