Predavanje o međunarodnoj pravosudnoj saradnji na Balkanu (17. april 2018.) [fr]

Agencija Justice Coopération Internationale okupila je u Sarajevu sudije i tužioce iz Francuske, Bosne i Hercegovine, Albanije i Srbije.

Od oktobra 2017. do marta 2018. godine, francuski tužioci bili su na misijama u tužilaštvima Bosne i Hercegovine, Albanije i Srbije, kako bi analizirali konkretno funkcionisanje pravosuđa u ovim zemljama, njihove manjkavosti i potrebe, a u cilju razvoja budućih aktivnosti podrške

Od oktobra 2017. do marta 2018. godine, francuski tužioci bili su na misijama u tužilaštvima Bosne i Hercegovine, Albanije i Srbije, kako bi analizirali konkretno funkcionisanje pravosuđa u ovim zemljama, njihove manjkavosti i potrebe, a u cilju razvoja budućih aktivnosti podrške.

Rezultati ovih misija predstavljeni su 17. aprila u Sarajevu u sklopu predavanja pod nazivom "Balkan – drugi oblik međunarodne saradnje u pravosuđu". Među predavačima su bili i francuski ambasador u Bosnie i Hercegovine, Guillaume Rousson, i predsjednik VSTV BiH, Milan Tegeltija. Francuski glavni počasni tužitelj Bernard Legras, koji je 2017. i 2018. obavio dvije misije u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, predstavio je na ovom predavanju svoje prijedloge za poboljšanje rada tužilaca protiv korupcije..

Predavanje je organizovala JCI – Justice Coopération Internationale, institucija koja pripada francuskom ministarstvu pravde zadužena za međunarodnu saradnju za razvoj pravne države, u saradnji sa Francuskom ambasadom u Bosni i Hercegovini.

Posljednja promjena 17/04/2018

Početak stranice