Poziv za prijave za stipendije francuske vlade Postdiplomski studij Master [fr]

Francuska vlada svake godine dodjeljuje stipendije za studij nivoa Master studentima iz Bosne i Hercegovine koji imaju odličan akademski nivo.

Ovaj stipendijski program finansira troškove upisa na jednu godinu Mastera kao i troškove života putem mjesečne stipendije (najduže tokom perioda od 10 mjeseci koji odgovara univerzitetskoj godini 2023./2024.) kao i i brojne druge pogodnosti.

JPEG

Ko se može prijaviti?

Kandidati koji ispunjavaju slijedeće uslove :

 • Državljani su Bosne i Hercegovine
 • Neće navršiti 26 godina do 31. decembra 2022.
 • Završili su osnovni trogodišnji studij (za prijave na 1. godinu Mastera) ili četverogodišnji studij (za prijave na 2. godinu Mastera ili jednogodišnji Master)

Važno je imati dovoljan nivo jezika da bi se mogla pratiti predavanja željenog Mastera (nivo B2 zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, na francuskom ili na engleskom jeziku).

Ukoliko se student prijavi za master gdje su predavanja na nekom drugom jeziku osim francuskog, i dobije stipendiju, taj student mora obavezno završiti intezivan kurs francuskog jezika, na licu mjesta ili prije odlaska, neophodan za minimalni nivo A1.

Dokumenti za prijavu

Zainteresovani kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente :

 • Obrazac sa podacima (popunjen na francuskom ili engleskom jeziku, posebno naglasivši nazive studija i visokoškolskih ustanova gdje se žele prijaviti ; informacije na www.campusfrance.org)
 • Kopija bh. pasoša
 • Pismo motivacije (na francuskom ili engleskom jeziku)
  Pismo motivacije ima za cilj da sa jedne strane precizira interes studenta za studiranje u Francuskoj i, s druge strane, svrsishodnost odabira željenog studijskog programa s obzirom na profesionalni plan studenta.
 • Curriculum vitae (na francuskom ili engleskom jeziku)
 • Kopiju ocjena predmeta tokom dvije zadnje univerzitetske godine (na bosanskom) i prevod tih ocjena na francuski ili engleski jezik (nije neophodno imati ovjereni prevod).
 • Kopija zadnje dobijene diplome i prevod diplome na francuski ili engleski jezik (nije neophodno imati ovjeren prevod).
 • Ukoliko je potrebno, kopija potvrde o poznavanju jezika

Svi dokumenti se trebaju poslati obavezno u PDF formi najkasnije do ponedjeljka, 9. januara 2023. do 17.00 sati na slijedeću e-mail adresu : stipendije2023@institutfrancais.ba
Registracija prijave biće potvrđena e-mailom u roku od 72 sata nakon prijema iste. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kriteriji odabira

Žiri koji odlučuje o dodjeli stipendija vodiće računa o više kriterija, a posebno o slijedećim: kvalitetan curriculum vitae, izvrsni univerzitetski rezultati, motivacija studenta, opravdanost odabranog studija (navedeni u zahtjevu) i usklađivanje odabranog studija sa profesionalnim planom.

Tokom selekcije, Ambasada može obaviti razgovore sa kandidatima.

Rezultati

Francuska ambasada će putem e-maila obavijestiti kandidate o rezultatima najkasnije do početka marta 2022. Biće napravljene glavna i dodatna lista.

Najkasnije 10 dana nakon objavljivanja rezultata, kandidati trebaju potvrditi svoj interes za stipendiju. Ona će postati efektivna nakon što francuska visokoškolska ustanova pismeno potvrdi prijem kandidata na studijski program Master do 15. jula 2022. (i pod uslovom da Ambasada prethodno potvrdi visinu troškova upisa na odabrani studij).

Do kraja maja 2022. kandidati će biti pozvani da učestvuju u pripremnom seminaru za odlazak.

Konačna dodjela stipendije uslovljena je prijemom na neki program Mastera do 15. jula 2022. Nikakvo odlaganje stipendije za narednu univerzitetsku godinu neće biti moguće.

Dodatne informacije

 • Na web stranicama Fracuske ambasade i Francuskog instituta u BiH: ba.ambafrance.org www.institutfrancais.ba
 • Na Facebook stranicama dFrancuske ambasade, Francuskog Instituta i Ureda Campus France BiH : @france.bosnie @CampusFranceBiH @francuskiinstitutbih
 • U uredima Campus France Bosnie-Herzégovine (isključivo na zakazani termin)) :
  • U Sarajevu : zeljka.divkovic@institutfrancais.ba (Tina Ujevića 8)
  • U Banjaluci : banjaluka@institutfrancais.ba (JU NUB RS, Jevrejska ,30)
  • U Mostaru : mostar@institutfrancais.ba (Kneza Mihajla Viševića Humskog 57)
Word - 1.7 Mb
Fiche de renseignements - Master
(Word - 1.7 Mb)

Posljednja promjena 29/12/2022

Početak stranice