Poziv za prijave - stipendije za vjerske studije [fr]

Program izvrsnosti - Stipendije za vjerske studije

1. Cilj programa

Ovaj program stipendiranja, iza kojeg stoji francusko Ministarstvo za Evropu i vanjske poslove, namijenjen je budućim vjerskim kadrovima koji planiraju svoje angažovanje u okviru neke vjerske institucije, kao i studentima društvenih nauka čiji je studijski program direktno vezan za teologiju (master nivo ili doktorat, ali i osnovni studij u zavisnosti od kvaliteta primljenih kandidatura).

2. Trajanje stipendije

Kandidati se u 2020. godini mogu prijaviti na duge ili kratke stipendije.

Stipendije za dugi boravak pokrivaju troškove studiranja u rasponu od 12 do 36 mjeseci za cijeli ili dio studijskog ciklusa u Francuskoj (master, doktorat, ili eventualno osnovne studije).

Stipendije za kratki boravak pokrivaju troškove studiranja u periodu od 6 mjeseci i prvenstveno se odnose na finansiranje boravaka u Francuskoj u okviru doktorskih studija, samostalnih ili u komentorstvu, ili postdoktorskih studija. Ova stipendija može biti dodijeljena i za druge studijske cikluse.

3. Ciljna grupa

Ove stipendije namjenjene su studentima:

 • koji govore francuski jezik, najmanje nivo B2
 • koji imaju državljanstvo bilo kojih zemalja, osim onih koje ulaze u sastav Evropske unije ili Sjeverne Amerike.
 • svih vjeroispovjesti, bez izuzetaka.

Prijave studenata koji studiraju u inostranstvu imaju prednost u odnosu na prijave studenata koji su u Francuskoj. Studenti koji su već bili korisnici stipendije za vjerske nauke ne mogu biti korisnici ove stipendije.

4. Postupak

Prijave treba poslati elektronskom poštom do 15. maja 2020. godine, krajnjeg roka za prijave. Nakon prve selekcije primljenih prijava, Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini će odabrane prijave dostaviti Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove, koji će potom izvršiti finalnu selekciju. Kandidati (i njihovi vjerski autoriteti ili zajednice, ukoliko kandidat zavisi od njih) dobiće informacije o rezultatima selekcije početkom juna.

 • Stipendiju za određeni nivo studija (ili za jedan studijski ciklus ukoliko se radi o stipendiji za kraći boravak) dodeljuje komisija Ministarstva za Evropu i vanjske poslove zadužena za selekciju, a koju čine Direkcija za globalizaciju i Savjetnik za vjerska pitanja. Ukoliko student želi eventualno produžiti studijski boravak u Francuskoj za period duži od onoga koji je pokriven stipendijom, mora sam obezbjediti finansijska sredstva za tu namjenu.
 • Ukoliko kandidat potpada pod neki vjerski autoritet ili zajednicu, i ima mogućnost da dobije sufinansiranje, to će predstavljati prednost za kandidata.

5. Troškovi koji će biti pokriveni

 • Stipendije koje sprovodi Campus France, dodjeljuju se po standardnim stopama za različite nivoe studija. Novčani iznos koji se isplaćuje za stipendiju osnovnih ili master studija je 700 eura mjesečno (stopa na snazi od 1. januara 2020. godine). Novčani iznos koji se isplaćuje za stipendiju na nivou doktorskih studija je 1060 eura mjesečno (stopa na snazi od 1. januara 2020. godine).
 • Troškovi putovanja pri odlasku i povratku iz Francuske ili bilo kakvi kursevi jezika neće biti finansirani.
 • Student mora navesti u prijavi ukoliko njegov smještaj plaća neka vjerska ustanove ili organizacija.

6. Dokumenti koji se trebaju dostaviti

 1. Obrazac za stipendiju (može se preuzeti ispod teksta);
 2. Diploma o stečenom srednjoškolskom obrazovanju ekvivalentna položenoj francuskoj maturi i njen sertifikovan prevod na francuski koji ovjerava Ambasada Republike Francuske ;
 3. Diplome o stečenom visokom obrazovanju i njihov sertifikovan prevod na francuski, koji ovjerava Ambasada Republike Francuske ;
 4. Potvrda odabrane francuske obrazovne ustanove da kandidat može biti primljen, u kojoj treba da bude naveden odabrani program i diploma koju će kandidat steći;
 5. Detaljan plan studiranja u Francuskoj, sa jasno navedenim profesionalnim ciljem po sticanju diplome. Ukoliko je u pitanju prijava za stipendiju za nivo doktorskih studija, dostaviti i detaljnu prezentaciju doktorske teze;
 6. Kandidati iz zemalja u kojima francuski nije zvaničan jezik, treba da dostave i potvrdu o položenom testu znanja francuskog jezika TCF koja nije starija od dvije godine, ili diplomu stečenu polaganjem ispita znanja francuskog jezika DELF B2, DALF C1 ili DALF C2.

Dodatna dokumentacija za kandidate koji zavise od nekog vjerskog autoriteta:

 1. Potvrda(e) o vjerskom statusu koje je izdao vjerski autoritet ili nadređeni, koje ovjerava Ambasada Republike Francuske;
 2. Preporuka vjerskog autoriteta ili nadređenog;
 3. Dokumenti koji se odnose na sufinansiranje od strane religijskog autoriteta ili zajednice kojoj kandidat pripada.

Za slanje prijava do 15. maja 2020. i za dodatne informacije obratiti se na slijedeće elektronske adrese :

nejra.karaman-bajrovic@diplomatie.gouv.fr
sylvain.rigollet@diplomatie.gouv.fr

PDF - 266.8 kb
Formulaire de bourse d’études
(PDF - 266.8 kb)

Posljednja promjena 27/04/2020

Početak stranice