Poziv za prijave - Edukacije za mrežu CampusArt [fr]

Otvaranje on-line platforme za prijavu za edukacije mreže francuskih ustanova CampusArt iz područja umjetnosti i arhitekture.

Mreža francuskih ustanova CampusArt studentima nudi edukacije iz više područja kao što su: likovna umjetnost, arhitektura, kinematografija, baština, dizajn, vizuelna komunikacija, moda, muzika, 3D animacija , ...

Edukacije vodi Agencija Campus France uz podršku francuskih ministarstava obrazovanja, visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija, Evrope i vanjskih poslova i kulture.

Škole i univerziteti članovi mreže nude ove edukacije za različite nivoe, pripremnu nastavu, diplomski studij, master, postdiplomski studij i doktorat. Dostupni su pod određenim uslovima putem web stranice http://www.campusart.org/.

Ovaj besplatan, brz i interaktivan postupak on-line prijave, dostupan u cijelom svijetu, nudi međunarodnim studentima priliku da popune samo jednu prijavu koja će biti vidljiva za više od 160 škola i univerziteta. Međutim, to ne zamjenjuje postupak „Studiranje u Francuskoj“ uveden u većini zemalja u kojima je potrebna viza.

Ciklus on-line prijave se završava 28. februara 2021.

Odgovor na prijavu, koji omogućava studentima da se unaprijed pripreme za svoj boravak, dostaviće se od februara do aprila 2021.

Posljednja promjena 06/11/2020

Početak stranice