Poziv na konkurs – Škola za doktorante CBS2 Univerziteta Montpellier [fr]

Škola za doktorante « Hemijske i biološke nauke u službi Zdravlja » (CBS2) objavljuje međunarodni konkurs za kandidate sa masterom ili ekvivalentom za :

  • odabir studenata koji će izraditi disertaciju u jednoj od laboratorija pridruženih Školi za doktorante
  • dodjelu 17 doktorskih ugovora (finansijska podrška). Odabrani kandidati moći će provoditi svoja istraživanja unutar jedne od laboratorija pridruženih Školi za doktorante (vidjeti http://ecole-doctorale-cbs2.igh.cnrs.fr). Dodatna 2-3 doktorska ugovora su ponuđena za translacionalna istraživanja u Univerzitetskim bolničkim centrima u Montpellieru i Nîmesu.

Za više informacija o doktorskim ugovorima za 2015. godinu Škole za doktorante CBS2 : http://ecole-doctorale-cbs2.igh.cnrs.fr/

Motivisani kandidati trebaju predati aplikaciju na sajtu http://www.adum.fr/script/candidature/index.pl?site=cbs2, do 29. aprila 2015. 16 sati.

Posljednja promjena 17/04/2015

Početak stranice