Posjeta prijateljske grupe Francuska-Bosna i Hercegovina (10.-12. mart 2014.)

Međuparlamentarna prijateljska grupa Francuska-Bosna i Hercegovina Nacionalne skupštine boravila je u Sarajevu i Mostaru od 10. do 12. marta 2014.

Sastav delegacije :

  • G. Marcel Rogemont, izaslanik i predsjednik prijateljske grupe Francuska-Bosna i Hercegovina Nacionalne skupštine,
  • G-đa Françoise Meffre, direktorica za međunarodne poslove i odbranu Nacionale skupštine,
  • G-đa Aurélie Zoude-Le Berre, sekretar prijateljske grupe Francuska-Bosna i Hercegovina,
  • G. François Duluc, šef odjela za međunarodnu saradnju.

Delegacija je učestvovala na okruglom stolu organizovanom u Parlamentu Bosne i Hercegovine na temu : Uticaj parlamentarne saradnje na proces evropskih integracija, kao i na ceremoniji početka realizacije projekta Jačanje uloge parlamenata u BiH u kontekstu integracija u Evropsku uniju. U ovom projektu učestvuju parlamentarna skupština BiH i nacionalne skupštine Mađarske i Francuske.

Francuska delegacija se u Sarajevu i Mostaru susrela sa brojnim bh. ličnostima iz svijeta politike, ekonomije, kulture, kao i predstavnicima NVO.

Posljednja promjena 15/09/2017

Početak stranice