Posjeta predsjednice Komisije za evropske poslove Nacionalne skupštine (22.-23. mart 2017.) [fr]

G-đa Danielle Auroi susrela se sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i obratila se studentima Univerziteta u Sarajevu.

G-đa Danielle Auroi, zastupnica i predsjednica Komisije za evropske poslove francuske Nacionalne skupštine, boravila je u dvodnevnoj radnoj posjeti Bosni i Hercegovini.

Ovom prilikom, susrela se sa sagovornicima koji rade na procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine, g. Mirkom Šarovićem, ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, i g. Nikolom Lovrinovićem, predsjedavajućim Zajedničke komisije za evropske integracije PSBiH.

G-đa Auroi je 22. marta održala predavanje za studente Univerziteta u Sarajevu pod nazivom « Na putu evropskih integracija : odgovornost svakog građanina ».

Na poziv Francuske ambasade, g-đa Auroi je također razgovarala sa predstavnicima organizacija iz civilnog društva koji rade na borbi protiv korupcije, za promociju ljudskih prava, građanski angažman i slobodu štampe.

Posljednja promjena 23/03/2017

Početak stranice