Posjeta francuske delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova Sarajevu

JPEG

Na poziv G. Sadika AHMETOVIĆA, ministra sigurnosti BiH, 16. i 17. jula u Sarajevu su boravili G. François LUCAS, prefekt, direktor za imigraciju i Gospođa Frédérique LANCESTREMERE, šef kancelarije za pravo na udaljavanje u poddirekciji za borbu protiv prevara, za kontrole i udaljavanje.

Ova posjeta odnosila se na bilateralnu saradnju u oblasti upravljanja nedozvoljenom imigracijom i dio je procesa pregovaranja između dvije zemlje vezano za protokol primjene evropskog sporazuma u oblasti readmisije stranaca u nedozvoljenoj situaciji.

G. AHMETOVIĆ, primio je ovu delegaciju u prisustvu G. Rolanda GILLESA, francuskog ambasadora. Tom prilikom potvrdio je potrebu svoje zemlje za nastavkom čvrste saradnje sa Francuskom.

Delegacija se sastala i sa pomoćnicom ministra za pitanja imigracije, direktorima Granične policije i Službe za strance.

Posljednja promjena 18/07/2012

Početak stranice