Posjeta ambasadora preduzeću Petrolinvest

JPEG
G. Roland Gilles je posjetio 15. februara prostorije kompanije Petrolinvest specijalizirane za inženjering sistema pročišćavanja ugljikovodika.
JPEG
Petrolinvest upošljava stotinjak inženjera i usko sarađuje sa francuskim preduzećima Technip i Prosernat za koje obavlja brojne projekte u cijelom svijetu.
JPEG
Ekipa uprave je ugostila G. Gillesa i vodila ga tokom cijele posjete ovom preduzeću. Ambasador se uvjerio u kvalitet rada kojeg obavljaju ekipe ovog dinamičnog preduzeća čija je vještina u domenu inženjeringa priznata.

Posljednja promjena 24/02/2012

Početak stranice