Posjeta Francuskoj u vezi sa borbom protiv finansijskog kriminala (13.-14. mart 2019.) [fr]

Direktor agencija SIPA, kao i drugi policijski i pravosudni predstavnici iz Bosne i Hercegovine, razgovarali su sa svojim francuskim kolegama o načinima borbre protiv finansijskog kriminala.

Mission en France autour de la lutte contre la délinquance financière (13-14 mars 2019) - JPEG
Delegacija iz Bosne i Hercegovine u čijem sastavu su bili direktor agencije SIPA, policajci, tužioci i sudije, boravila je u Parizu 13. i 14. marta 2019. Posjetu su organizovali Odjel za sigurnost Francuske ambasade i Ured UN-a za droge i kriminal (ONUDC) u Bosni i Hercegovini, a finansirala Evropska unija.

Delegacija Bosne i Hercegovine se susrela sa predstavnicima Generalne direkcije nacionalne žandarmerije, Centralnog ureda za suzbijanje velikog finansijskog kriminala (OCRGDF), Centralnog ureda za borbu protiv korupcije i finansijskih i poreskih prekršaja (OCLCIFF), Službe za obradu informacija i aktivnosti protiv nedozvoljenih finansijskih tokova (TRACFIN) i odjela Cyberfi. Razgovori su vođeni u vezi sa načinima borbe protiv finansijskog kriminala, kao što su infiltracije i oduzimanje imovine stečene kriminalnim radnjama.

Posljednja promjena 25/03/2019

Početak stranice