Politički susreti ambasadora u Sarajevu (3.-9. septembar 2013.)

Francuski ambasador u Bosni i Hercegovini, g. Roland Gilles, susreo se sa g. Bakirom Izetbegovićem, članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine (9. septembra), g. Zlatkom Lagumdžijom, ministrom vanjskih poslova (5. septembra) i g. Sulejmanom Tihićem, predsjednikom SDA (3. septembar).

Tokom ovih susreta bilo je govora o slijedećim temama:

  • Sirijska kriza i stavovi Francuske i Bosne i Hercegovine po tom pitanju,
  • Bilateralni politički i ekonomski francusko-bosanski odnosi nakon posjete članova Predsjedništva Francuskoj u maju ove godine i francusko učešće na samitu na Brdu,
  • Približavanje BiH EU i NATO-u i provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci,
  • Inicijative u vezi sa obilježavanjem stogodišnjice Prvog svjetskog rata 28. juna 2014.

Posljednja promjena 06/01/2015

Početak stranice