Pokretanje on line platforme France Alumni Bosna i Hercegovina (7. juni 2019.) [fr]

Ambasador je službeno pokrenuo mrežu France Alumni Bosna i Hercegovina 7. juna u prisustvu brojnih njenih članova koji su jedan dio studija proveli u Francuskoj ili su ih obrazovale francuske institucije.

Nekoliko stotina državljana Bosne i Hercegovine provelo je jedan dio svojih studija u Francuskoj ili su ih obrazovale francuske institucije. Neki od njih danas zauzimaju važne funkcije u zemlji, u institucijama, kompanijama ili na području kulture.

Pokretanjem platforme France Alumni Bosna i Hercegovina, oni sada imaju priliku da se povežu, da pristupe obukama, stipendijama, staževima ili zaposljenju, dobijaju aktuelne informacije s područja kulture i turizma. Ova nova on-line platforma također predstavlja mogućnost za međunarodni razvoj francuskih kompanija i univerziteta koji će moći ostvariti nova ekonomska i akademska partnerstva sa članovima mreže Alumni.

Ceremonija se održala na mjestu koje ima veliku simboliku : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine gdje se nalazi Sarajevska Hagada, jedan od najvrijednijih srednjovjekovnih vjerskih rukopisa. Obnovu i osiguranje prostorije u kojoj se nalazi Hagada finansirala je Francuska.

Posljednja promjena 27/09/2019

Početak stranice