Podjela porodičnih šatora u Tuzlanskom kantonu [fr]

Abris distribué par SOS Attitude - JPEG

SOS Attitude je francuska humanitarna organizacija specijalizirana za brzo obezbjeđenje prvog skloništa najugroženijima u slučaju katastrofe. Ova organizacija interveniše u slučajevima prirodne katastrofe (potresi, cikloni, poplave), tehnoloških katastrofa (eksplozije) ili oružanih sukoba koji za posljedicu imaju izmještanje stanovništva, odnosno u slučajevima masovne destrukcije infrastrukture kada stanovništvo ostane bez skloništa. Interventne ekipe dopremaju na teren hitna skloništa koja se uručuju najugroženijim porodicama, posebno ženama sa djecom i starijim osobama. Članovi interventnih ekipa SOS Attitude su volonteri. Odabrani su i specijalno obučeni kako bi se pripremili za ekstremne uslove za rad i montiranje opreme.

Izvještaj sa intervencije u Bosni i Hercegovini

Prva ekipa sa zalihom šatora krenula je 20. maja iz Grenobla prema sjeveru BiH, u Tuzlanski kanton. Na terenu su radili sa Crvenim krstom iz Tuzle i Civilnom zaštitom Bijeljine u koordinaciji sa Ambasadom Republike Francuske. Također, susreli su se sa klubovima Rotary i Rotaract iz Tuzle sa kojima su radili na procjeni potreba u području od 50 km oko Tuzle. Potrebe za skloništima su bile ogromne, sa više od 700 klizišta u opštini Tuzla i velikim brojem djelimično ili kompletno srušenih kuća. U petak im se kamionom pridružila druga ekipa SOS Attitude sa drugom pošiljkom šatora. I na kraju, prevoz treće pošiljke šatora iz Francuske organizovan je u utorak 27. maja. Raspodjela prve pošiljke šatora unesrećenim porodicama počela je u Tuzli (uz pomoć Crvenog krsta) i Bijeljini (uz pomoć Civilne zaštite) u mjestima Paraći, Janja i Sapna, a za preostale šatore napravljen je plan aktivnosti zajedno sa Crvenim krstom i Civilnom zaštitom. Prilog iz Janje

Abris distribué par SOS Attitude - SOS Attutude DR. - JPEG

Posljednja promjena 03/06/2014

Početak stranice