Okrugli sto o seoskom turizmu i integraciji mladih

Povodom prve službene posjete predsjednika Regionalnog Vijeća Auvergne, G. René Souchona, francuska ambasada organizovala je 5.i 6. maja u Fojnici 7. Okrugli sto o decentraliziranoj saradnji o seoskom turizmu. Dvije godine nakon prvog susreta na ovu temu, a u partnerstvu sa NVO Caritas BK Belgija i Alterural, ovaj put debate su vođene sa akcentom na profesionalnu integraciju mladih ljudi i okupile su više od 70 učesnika. Bilo je zastupljeno petnaest općina iz Bosne i Hercegovine, NVO-i, kao i francuski, bosanski i srbijanski stručnjaci.

JPEG
Nakon obilaska terena u dolini Fojnice (gostinske kuće, seoskog imanja, kuhinje objekta Avkareumal), profesori iz ugostiteljske škole iz Chamalièresa održali su uvodno izlaganje okupljeni oko stola na kojem su bila jela koja su priredili bosanski učenici iz ugostiteljske škole. Tom prilikom G. Roland Gilles, francuski ambassador i G. Nikola Simić, predsjednik Skupštine Srednjebosanskog kantona, pratili su prezentaciju saradnje sa regijom Auvergne o kojoj je govorio G. René Souchon. Ugostiteljska škola iz Chamalièresa i objekat Akvareumal iznijeli su projekat osnivanja stručne regionalne škole za 7 srednjih škola Srednjebosanskog kantona.

JPEG

Okrugli sto je otvorio Fra Miljenko Stojić, predsjednik Caritasa BK BiH, G. Salkan Merdžanić, načelnik Fojnice i G. Dominique Geslin, Savjetnik za kulturu francuske ambasade. Bilo je govora o ključnoj ulozi interneta u komercijalizaciji turističke ponude, zaštiti okoliša, projektima eko turizma i inicijativama mladih. Predsjednik Souchon, čija regija sarađuje sa Srednjebosanskim kantonom od 2005. godine, iznio je stručno misljenje i metodologiju za teritorijalni razvoj i seoski turizam koji godišnje stvara 500 neto radnih mjesta u Auvergnu. G. Roland Gilles zatvorio je ovaj seminar, podsjetio na angažman svojih službi u ovoj oblasti i ohrabrio lokalne zajednice obje zemlje na stvaranje novih oblika saradnje.

Posljednja promjena 06/09/2016

Početak stranice