Ograničiti pravo na veto u UN-u – kolumna ambasadorice objavljena u Oslobođenju (28. septembar 2015.) [fr]

30. septembra 2015. godine u Njujorku održan je ministarski sastanak u vezi sa ograničenjem prava na veto u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Tom prilikom, francuska ambasadorica je objavila kolumnu o ovoj inicijativi u Oslobođenju (izdanje od 28. septembra).

JPEG - 262 kb
Conseil de sécurité des Nations Unies
Crédit photo : ONU

Tokom 70. zasjedanja generalne skupštine održan je međunarodni sastanak, u organizaciji Francuske i Meksika, o ograničavanju prava na veto.
Više od 70 zemalja je već potpisalo ovu inicijativu, a ova brojka se svake godine povećava.

U povodu ovog međunarodnog sastanka, ambasadorica Francuske u BiH, g-đa Claire Bodonyi, objavila je u Oslobođenju kolumnu u cilju promovisanja ove inicijative u Bosni i Hercegovini.Kolumna je objavljena u Oslobođenju od 28. septembra 2015.

U nastavku tekst :

"Ograničiti pravo na veto

Povodom 70. godišnjice organizacije Ujedinjenih naroda, Francuska stalna članica Vijeća sigurnosti, predlaže inicijativu za jačanje međunarodne zaštite civilnog stanovništva. Ona želi da se « pravo na veto » više ne koristi u Vijeću sigurnosti za blokiranje rezolucija koje omogućavaju kolektivno djelovanje protiv masovnih zločina.

1.Ko čini Vijeće sigurnosti Ujednjenih naroda ?

Vijeće sigurnosti Ujednjenih naroda broji 15 država članica : 5 stalnih (Kina, SAD, Francuska, Velika Britanija, Rusija), i 10 nestalnih koje se mijenjaju tokom godina. Bosna i Hercegovina bila je članica Vijeća sigurnosti 2010. i 2011.

2.Šta je veto u Vijeću sigurnosti Ujednjenih naroda ?

Da bi neka odluka Vijeća sigurnosti bila usvojena mora ispunjavati dva uslova: imati većinu od 9 glasova od 15 članova, a nijedna od 5 stalnih članica je ne smije odbiti. Dakle samo jedna stalna članica Vijeća sigurnosti može blokirati odluku koju bi podržalo ostalih 14 : to je veto.

3.Zašto ograničiti pravo na veto ?

Zbog neprihvatanja paralize Vijeća sigurnosti kada se čine masovni zločini.

Francuska je ubijeđena da veto ne treba da bude privilegija nego odgovornost. Pet stalnih članica raspolažu pravom veta radi poboljšanja međusobne saradnje kako bi Ujedinjeni narodi mogli izbjeći i riješiti međunarodne sukobe, ispoštovati međunarodno pravo i zaštititi civilno stanovništvo.

4.U čemu se sastoji takvo organičavanje ?

Prijedlog predsjednika Republike Francuske iz 2013. je da se ograniči pravo na veto za svih pet stalnih članica Vijeća sigurnosti (Kina, SAD, Francuska, Velika Britanija, Rusija) kako bi se one kolektivno obavezale na nekorištenje veta u slučaju kada je utvrđen masovni zločin.

Radilo bi se o dobrovoljnom postupku, koje ne bi zahtijevalo reviziju Povelje Ujedinjenih naroda.

Francuska je započela široke razgovore sa drugim stalnim članicama Vijeća sigurnosti kako bi zajedno definisali kriterije za ograničavanje veta. Prema francuskom prijedlogu, ovo ograničenje bi se naročito primjenjivalo u slučaju genocida, zločina protiv čovječnosti, ili ratnog zločina velikih razmjera.

5.U kojoj fazi je sada ova inicijativa ?

Francuska je 2013., kada je dala ovaj prijedlog, otpočela široke razgovore sa drugim stalnim članicama Vijeća sigurnosti, ostalim članicama OUN-a, akademskim sredinama i nevladinim organizacijama.
Francuska će zajedno sa Meksikom organizovati jedan događaj posvećen organičavanju prava na veto 30. septembra 2015. u povodu 70. godišnjice generalne skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. Ovaj događaj omogućiće usvajanje zajedničke deklaracije zemalja-članica OUN-a u korist organičavanja prava na veto.

Francuska računa i na podršku Bosne i Hercegovine ovoj deklaraciji.

Francuski prijedlog je pragmatičan jer se ne radi o potpunom ukidanju veta. Međutim on je u isto vrijeme i ambiciozan jer će, ako bude prihvaćen, omogućiti Vijeću sigurnosti da više djeluje protiv masovnih zločina.

2015. godina je prilika za proslavu 70 godina Ujedinjenih naroda. Ona treba biti iskorištena kao mogućnost za jačanje akcije OUN-a u cilju zaštite civilnog stanovništva."

- Pročitajte govor ministra vanjskih poslova i međunarodnog razvoja, g. Laurenta Fabiusa, na sastanku u Njujorku

Posljednja promjena 25/11/2015

Početak stranice