Odlazak Nelsona Mandele - saopštenje Laurenta Fabiusa (5 dec. 2013.)

Saopštenje g. Laurenta Fabiusa, ministra vanjskih poslova Francuske

Sa odlaskom Nelsona Mandele, odlazi otac Južne Afrike, stub borbe za ponovo stečenu slobodu i pomirenje.

Mandela je, kojem se divio cijeli svijet, dao puno značenje riječi humanost. Ja sam mu se lično divio tim više što je borba protiv aparhejda jedan od mojih velikih i stalnih životnih zalaganja.

Upućujem posljednji pozdrav ovom karizmatičnom velikom čovjeku, a njegovoj porodici, njegovoj rodbini, njegovoj zemlji, moje iskreno saučešće.

Le portrait de Nelson Mandela sur la façade du Palais des Affaires étrangères, en hommage au président défunt (Quai d'Orsay, 6 nov. 2013) - JPEG

Posljednja promjena 23/11/2015

Početak stranice