Obuka za konsekutivno prevođenje na Univerzitetu u Banjoj Luci (11.-15. mart 2019.) [fr]

Katedra za francuski jezik Filološkog fakulteta u Banjoj Luci organizovala je od 11. do 15. marta obuku za konsekutivno prevođenje u okviru projekta "Kratke stručne obuke" Univerzitetske agencije za frankofoniju (AUF). 12 studenata je uzelo učešće.

Glavni cilj je omogućiti studentima francuskog jezika sticanje osnovnih vještina u konsekutivnom prevođenju iz područja evropskih odnosa kako bi se mogli bolje pripremiti za potrebe tržišta rada.

Obuku je vodio Vladimir Pavlović, akreditovani prevodilac u institucijama Evropske unije i UN-a i akreditovani trener Evropske komisije za obučavanje iz prevođenja za nivo Master 2.

Projekat su podržali Univerzitetska agencija za frankofoniju, Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini, Švicarska ambasada u Bosni i Hercegovini i Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Posljednja promjena 22/03/2019

Početak stranice