Obuka o borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine oružjem (23.-27. septembar 2013.)

Obuka o borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine oružjem se održala u Sarajevu, u prostorijama SIPA-e, od 23. do 27. septembra u okviru bilateralne tehničke saradnje.

Na zahtjev odjela za unutarnju sigurnost Francuske ambasade, ova obuka je uvrštena u program aktivnosti, a zbog aktuelnosti trgovine oružjem između Francuske i Bosne i Hercegovine pokazala se korisnom i neohodnom.

Une mission de formation sur la lutte contre le crime organisé et les trafics d'armes s'est tenue du 23 au 27 septembre 2013 en Bosnie-Herzégovine à Sarajevo au titre de la coopération technique bilatérale - photo : Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine/Service de sécurité intérieure (D.R.) - JPEG

G. Olivier Trefcon iz središnje uprave sudske policije na službi u centralnom uredu za borbu protiv organizovanog kriminala, predstavio je na dinamičan način svoju jedinicu i posebnu problematiku ove teme.

Nakon upoznavanja sa stvarnim stanjem trgovine oružja u Francuskoj, g. Trefcon je predstavio proceduralni posao i usporedio iskustva sa terena sa praksom istražitelja iz BiH.

Obuka na ovu osjetljivu temu je omogućila našim partnerima zajedničko proučavanje dobre prakse na polju trgovine oružjem u EU.

Posljednja promjena 04/10/2013

Početak stranice