Obrazovanje : novi sporazum između Francuske i Hercegovačko-neretvanskog kantona (20. maj 2016.) [fr]

20. maja 2016. ambasadorica je posjetila Mostar s ciljem potpisivanja novog sporazuma između Francuske i Ministarstva obrazovanja HNK-a.

U prisustvu ministra za obrazovanje i kulturu HNK, g-đa Claire Bodonyi je izrazila zadovoljstvo zbog obnavljanja saradnje.

Potpisivanje ovog partnerstva za period 2016.-2019. omogućiće jačanje saradnje sa Francuskom na području obrazovanja, posebno u vezi sa za dvojezičnim frankofonim razredom Gimnazije Mostar.

Dvojezični frankofoni razred, koji postoji već 10 godina i svake godine okupi između 35 i 50 učenika, iskoristiće provedbu novog programa koji podrazumijeva i usavršavanje njegovih predavača.

Ovo je također bila prilika da ambasadorica uruči direktorici Gimnazije Mostar donaciju Francuske : novu informatičku opremu i školske udžbenike.

Posljednja promjena 20/05/2016

Početak stranice