Obraćanje Francuske u OUN: Evropska perspektiva je glavni pokretač razvoja BiH [fr]

Na sastanku Vijeća Sigurnosti Ujedinjenih naroda 5. maja 2016., predstavnik Francuske je govorio o situaciji u Bosni i Hercegovini

Debata o situaciji u Bosni i Hercegovini – Obraćanje Stalne misije Francuske pri Ujedinjenim narodima 5. maj 2016.

Conseil de sécurité des Nations Unies - JPEG
Uvaženi gospodine Predsjedniče,

Zahvaljujem Visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu na iscrpnom izvještaju o situaciji. Pridružujem se predstojećem izlaganju Evropske unije.

Uvaženi gospodine Predsjedniče,

Francuska se raduje što je evropska perspektiva danas, općenito, glavni pokretač razvoja i jačanja Bosne i Hercegovine.

Nedavna predaja aplikacije za pristupanje Evropskoj uniji odražava masivnu podršku bh. stanovništva toj perspektivi, kao i jedinstvo po ovom pitanju koje postoji u zajedničkom predsjedništvu ove zemlje. Vijeće je to i istaklo u svojoj zadnjoj rezoluciji o situaciji u Bosni i Hercegovini, jednoglasno usvojenoj 10. novembra prošle godine.

U tom novom kontekstu, Evropska unija će nastaviti više nego ikada da prati vlasti Bosne i Hercegovine u provođenju reformi kao odgovor na ekonomske i socijalne težnje stanovništva. Reformska agenda usvojena prošle godine ključna je u tom pogledu. Radujemo se što je ona već proizvela prve konkretne rezultate, poput usvajanja novog radnog zakonodavstva na entitetskom nivou.

Pa ipak, vlasti Bosne i Hercegovine trebaju imati na umu da je predaja aplikacije tek početak dugog i zahtjevnog procesa koji će uključivati napore i na državnom i na entitetskom nivou. Važno je da potpuno operativan mehanizam za evropsku koordinaciju bude uspostavljen u najkraćem roku, da značajni rezultati budu ostvareni u provedbi reformske agende i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da zemlja napreduje u pravcu potpuno nezavisnog, nepristrasnog i efikasnog pravosudnog sistema. Više od 20 godina nakon potpisivanja, Dejtonsko-Pariški sporazum i dalje predstavlja temelj stabilnosti Bosne i Hercegovine. Bosanci i Hercegovci sami trebaju da u određenom trenutku mijenjaju institucije koje proizilaze iz njega.

U vrijeme kada ova zemlja ulazi u izbornu godinu, pozivamo sve političke snage da ostave po strani retorike podjele, prevaziđene i opasne govore i okrenu se izgradnji budućnosti. Izborna kampanja, koja se najavljuje, ne treba da dovede do suprotstavljanja jednih protiv drugih na osnovu mržnje i osvete, nego do konstruktivnog razgovora o političkim planovima. Bosanci, suočeni sa masovnom nezaposlenošću, zaslužuju da se prioritet da ekonomskom razvoju prostora.

Svi Bosanci zaslužuju mogućnost demokratskog izjašnjavanja na slobodnim i poštenim izborima. U tom smislu i dalje smo zabrinuti zbog situacije u Mostaru. Zbog nedostatka konsenzusa između političkih snaga, njegovi stanovnici su, na lokalnom nivou, lišeni svojih najvažnijih građanskih prava već skoro osam godina. Odlučiti se za takav status quo bilo bi neodgovorno. Ipak, jedino održivo rejšenje biće ono koje bude imalo konsenzus lokalnih učesnika. Francuska poziva sve lokalne učesnike da upotrijebe sve kako bi se izbori mogli održati ove godine, uz poštivanje reafirmisanih principa sadržanih u saopćenju PIC-a od 2. decembra 2015.

Najzad, zadovoljni smo izjavama vlasti iz Republike Srpske kojima se do daljeg odlaže održavanje referenduma koji je mogao osporiti nadležnost državnog nivoa u sudskoj oblasti. Bilo da se radi o radu sudskih institucija, ili praznicima, potrebno je naći kompromisna rješenja. To je u interesu svih.

Uvaženi gospodine Predsjedniče,

Danas, uprkos svojim slabostima, situacija u Bosni i Hercegovini izgleda se da ide u pravcu normalizacije.

Ako i ne postoji neposredni rizik za destabilizaciju, prisustvo međunarodne zajednice ostaje i dalje potrebno. Njen referentni okvir nepromjenjivo ostaje Dejtonsko-Pariški sporazum. Mi pozivamo sve strane na saradnju sa institucijama iz mirovnog sporazuma, posebno Visokim predstavnikom i Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Neinstrumentalizacija i poštivanje presuda MKSJ ključni su za izbjegavanje opasnog oživljavanja tenzija između naroda. Pozivamo sve na odgovornost.

Ne osporavajući osnovne pricipe Dejtonsko-Pariškog sporazuma, naš cilj za naredne godine ostaje da mijenjamo međunarodno prisustvo kako bi ono bilo u potpunosti prilagođeno stvarnosti. Razmišljanje o preoblikovanju Kancelarije Visokog predstavnika treba se nastaviti.

Uvaženi gospodine Predsjedniče,

20 godina nakon što je doživjela strašni rat, Bosna i Hercegovina danas ide u dobrom pravcu uz podršku Evropske unije i njenih drugih partnera.

Odgovornost međunarodne zajednice a posebno Vijeća jeste da je ohrabri na tom putu.

Hvala vam.

Posljednja promjena 10/05/2016

Početak stranice