Objava zbornika u čast Nikole Kovača i Muhameda Nezirovića (mart 2019.) [fr]

Profesori Kovač i Nezirović predavali su francuski jezik i romanske jezike generacijama studenata na Univerzitetu u Sarajevu, predstavljali Bosnu i Hercegovinu kao ambasadori. Zbirkom tekstova odaje se počast njihovom intelektualnom doprinosu.

Publication de mélanges en l'honneur de Nikola Kovač et Muhamed Nezirović (14 mars 2019) - JPEGProfesori Nikola Kovač i Muhamed Nezirović stoje medu najvećim frankofonim intelektualcima iz Bosne i Hercegovine. 10 godina nakon što su nas napustili, kolege, studenti i prijatelji posvetili su ovaj "zbornik" priloga u njihovu čast.

Lejla Osmanović i Ivan Radeljković koordinirali su rad na ovom djelu, a objavio ga je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, uz podrsku Francuske ambasade i Univerzitetske agencije za Frankofoniju.

Univerzitetski profesor, stručnjak za francusku civilizaciju, književni kritičar, Nikola Kovač posvetio je dio svog rada i istoriji slikarstva. Prvi ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj, od 1993. do 2000., dobitnik je i odlikovanja Nacionalnog ordena za Zasluge za svoj doprinos razvoju odnosa između dvije zemlje.

Doktor na Univerzitetu u Clermont-Ferrandu, profesor Muhamed Nezirović razvio je svoju ekspertizu starofrancuskog i jevrejskošpanjolskog jezika Sefarda u Bosni i Hercegovini. Bio je ambasador Bosne i Hercegovine u Ṧpaniji od 1995. do 1998.

Posljednja promjena 22/03/2019

Početak stranice