Novi lektor za francuski jezik na Univerzitetu u Sarajevu (26. februar 2018.) [fr]

Francuski ambasador je učestvovao u ceremoniji obilježavanja početka rada novog lektora na Katedri za francuski jezik u okviru partnerstva sa Univerzitetskom agencijom za frankofoniju (AUF).

Agence universitaire de la francophonie (AUF) - PNG
U povodu početka novog semestra, jedan francuski nastavnik imenovan je za lektora na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Diplomirao je klasičnu književnost na Univerzitetu Paris Sorbonne, a bh. studentima će ponuditi vježbe i predavanja iz francuskog jezika i književnosti.

Dolazak lektora omogućen je kroz partnerstvo sa Univerzitetskom agencijom za frankofoniju (AUF). Univerzitet u Sarajevu je član ove međunarodne organizacije od 2014. godine.

Ceremoniji su također prisustvovali prodekanese za međunarodnu saradnju i istraživanje, svi predavači sa Katedre za francuski jezik, jedan profesor sa Univerziteta Paris 8 u okviru programa Erasmus+ i studenti treće godine.

Posljednja promjena 27/02/2018

Početak stranice