Nova partnerstva : CPKU (Tuzla) i PREC Živinice (20.-21. novembar 2017.) [fr]

Predstavnici ambasade boravili su u Tuzlanskom kantonu s ciljem obnavljanja partnerstva sa Centrom protiv krijumčarenja umjetninama (CPKU) i Porodičnim ruralnim edukativnim centrom (PREC Živinice).

Prilikom posjete Tuzli 20. novembra, francuski ambasador Guillaume Rousson posjetio je Međunarodnu galeriju portreta i susreo se sa aktivistima CPKU-a (Centar protiv krijumčarenja umjetninama), organizacijom koja radi na pronalasku umjetnina ukradenih tokom i nakon rata u Bosni i Hercegovini.

G. Rousson i CPKU obnovili su sporazum o saradnji između ambasade i CPKU-a u cilju nastavka organizovanja zajedničkih aktivnosti, kao što je edukacija policajaca i tužilaca u borbi protiv krijumčarenja.

Savjetnik za kulturnu saradnju ambasade potpisao je 21. novembra novi sporazum o saradnji sa Porodičnim ruralnim edukativnim centrom (PREC) iz Živinica. Ovo udruženje, osnovano u partnerstvu sa pokretom Ruralni porodični centri iz Francuske, radi na edukaciji poljoprivrednika i obrtnika tuzlanske regije s ciljem otvaranja radnih mjesta u ruralnoj sredini.

Vanjski linkovi :
Međunarodna galerija portreta u Tuzli
Centar protiv krijumčarenja umjetninama
Facebook PREC Živinice
Ruralni porodični centri u svijetu

Posljednja promjena 24/11/2017

Početak stranice