Bratimljenje Sarajeva i Istočnog Sarajeva/Источног Сарajевa sa Grenoblom

Bratimljenje Grenobla s(a) gradovima Sarajevo i Istočno Sarajevo / Братимљење Гренобла са градовима Сарajевo и Источно Сарajевo (23. januara / jaнyapa / siječnja 2013.)

Francuski Ambasador u Bosni i Hercegovini, g. Roland Gilles, i gradonačelnici Sarajeva i Istočnog Sarajeva, g. Ivo Komšić i g. Nenad Samardžija, objavili su, zajedno sa gradonačelnikom Grenobla, g. Michelom Destotom, odluku o bratimljenju grada Grenobla sa gradovima Sarajevo (koji je već od ranije pobratimljen sa francuskim gradom Serre Chevalier) i Istočno Sarajevo.

Uzajamne posjete delegacija u vezi sa realizacijom ove odluke biće vrlo brzo organizovane.

Grad Grenoble, središte departmana Isère i istorijski glavni grad regije Dauphiné, nekad smatran glavnim planinskim gradom, jedan je od najdinamičnijih gradova Francuske kako na ekonomskom i industrijskom (pogotovo u domenu nanotehnike), tako i na univerzitetskom planu.

Grenoble vodi intenzivnu politiku na području decentralizovane saradnje (pogotovo sa slijedećim gradovima : Constantine u Alžiru, Ouagadougou u Burkini Faso, Suzhou u Kini i Bethlehem u Palestini) i već je pobratimljen sa brojnim velikim gradovima kao Catane (Italija), Essen, Halle (Saale) (Njemačka), Innsbruck (Austrija), Kaunas (Litvanija), Oxford (Engleska), Phœnix (SAD), Rehovot (Izrael) i Sfax (Tunis).

I naravno, kao i Sarajevo, grad Grenoble je u svijetu poznat kao olimpijski grad : 1968. godine je bio domaćin Zimskih olimpijskih igara, tačno šestnaest godina prije Sarajeva. Kvalitet prirodnog ambijenta i kulturnog života je također zajednička karakteristika koju dijeli sa Sarajevom i Istočnim Sarajevom : « Na kraju svake ulice nalazi se planina… ». Grenoble je « grad okupan u zelenilu », kako je pisao Stendhal.

Posljednja promjena 24/01/2014

Početak stranice