Edukacija o metodama ubrzavanja postupka za lakša kaznena djela (10. – 11. dec. 2012.)

U okviru saradnje u oblasti pravosuđa, Francuska ambasada u Bosni i Hercegovini je 10. i 11. decembra organizovala seminar o metodama ubrzavanja postupka za lakša kaznena djela u Centru za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) Bosne i Hercegovine.

JPEG

Ova edukacija je nastavak prethodne dvije aktivnosti organizovane na istu temu u aprilu 2011. godine za grupu bosanskih edukatora sudaca i tužilaca, i u decembru 2011. za grupu sudaca i tužilaca u okviru njihovog obaveznog kontinuiranog usavršavanja.

S obzirom na veliku zainteresovanost za ovo važno pitanje, ista edukacija će biti ponuđena i novoj grupi sudija i tužilaca u 2013. godini, navjerovatnije u februaru.

JPEG

45 stručnjaka iz oblasti pravosuđa su učestvovali u dva radna dana koji su bili organizovani na principu poređenja modaliteta ubrzavanja kaznenog postupka za lakša kaznena djela u različitim zemljama: Francuskoj, SAD-u i Bosni i Hercegovini, omogućavajući različitim stručnjacima da predstave filozofiju, praksu i ostvarene rezultate, i najzad, da se kolektivno pokuša formulisati sinteza najboljih praksi i, u najboljem slučaju, na kvalitetan način unaprijediti bosanskohercegovačku praksu.

Les conférenciers (10-11 déc. 2012) - JPEG

Edukaciju su vodili :

  • G-đa Raphaële Parizot, profesor prava (Univerzitet Potiers)
  • G-đa Ljiljana Filipović, sudija na Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine, stručnjak-edukator iz BiH
  • G. Gerald Meyerman, vođa projekta Justice Sector development project II / U.S. Agency for International Development (USAID).

Posljednja promjena 26/09/2017

Početak stranice