Naučni skup o odnosima između Francuske i Bosne i Hercegovine (14. decembar 2017.) [fr]

Univerzitet u Sarajevu je ugostio naučni skup posvećen kulturnim i diplomatskim vezama naše dvije zemlje kroz historiju.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, uz podršku Francuske ambasade, organizovali su 14. decembra 2017. naučni skup na temu "Naučne, kulturne i diplomatske veze između Bosne i Hercegovine i Francuske kroz historiju".

Ovaj je skup organizovan povodom 110 godina rođenja Midhata Šamića i 10 godina smrti Nikole Kovača, istaknutih ličnosti koji su obilježili odnose između Francuske i Bosne i Hercegovine.

U svojim obraćanjima, učesnici su također istakli uloge intelektualaca poput Midhata Begića, Muhameda Nezirovića i Predraga Matvejevića, kao i značaj institucija kao što su Francuski konzulat u Travniku, Katedra za francuski jezik i književnost Univerziteta u Sarajevu i Univerzitet Pariz 8.

Posljednja promjena 15/12/2017

Početak stranice