Nagrada za ljudska prava Republike Francuske 2018. - konkurs otvoren do 15. oktobra 2018. [fr]

Ova nagrada se dodjeljuje za pojedinačne ili kolektivne aktivnosti na terenu koje favorizuju ljudska prava, bez obzira na naciju ili granice. Krajnji rok za kandidature je 15. oktobar 2018.

Prix des droits de l’Homme de la République française 2018

Nagrada za ljudska prava Republike Francuske je ustanovljena 1988., a organizuje je državna savjetodavna komisija za ljudska prava (CNCDH), državna institucija za promociju i zaštitu ljudskih prava.

Ova nagrada se dodjeljuje za pojedinačne ili kolektivne aktivnosti na terenu s područja ljudskih prava, bez obzira na naciju ili granice, a koje odgovaraju temama odabranim za ovu godinu.

U povodu 70. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i 20. godišnjice Deklaracije o braniteljima ljudskih prava , CNCDH je odlučio da odlikuje ličnosti ili organizacije koji su se istakli u svojoj zemlji u odbrani i promociji ljudskih prava, a naročite one koji su uznemirivani ili proganjani iz tih razloga.

Za ovu nagradu, CNCDH raspolaže globalnim fondom od 70.000 eura, koji se dijeli na petoro dobitnika (otprilike između 10.000 i 15.000 eura po nagrađenom projektu). Laureatima će biti dodijeljeno i "specijalno priznanje".


- Pogledajte objavljeni konkurs: na francuskom i na engleskom
- Kao i obrazac za prijavu
- Više informacija web stranici CNCDH.

Krajnji rok za prijave: 15. oktobar 2018.

Posljednja promjena 30/07/2018

Početak stranice