Nagrada za ljudska prava Republike Francuske 2017. – konkurs otvoren do 15. oktobra 2017. [fr]

Ova nagrada se dodjeljuje za pojedinačne ili kolektivne aktivnosti na terenu koje favorizuju ljudska prava, bez obzira na naciju ili granice. Krajnji rok za kandidature je 15. oktobar 2017.

Nagrada za ljudska prava Republike Francuske je ustanovljena 1988., a organizuje je državna savjetodavna komisija za ljudska prava (CNCDH), državna institucija za promociju i zaštitu ljudskih prava. Više informacija o nagradi nalazi se na web stranici CNCDH-a.

Ova nagrada se dodjeljuje za pojedinačne ili kolektivne aktivnosti na terenu s područja ljudskih prava, bez obzira na naciju ili granice, a koje odgovaraju jednoj od dvije teme odabrane za ovu godinu.

Teme odabrane za 2017. godinu su :
« Sloboda informisanja, sloboda medija i novinarstva »
« Promocija i zaštita seksualnih i reproduktivnih prava ».

Za ovu nagradu, CNCDH raspolaže globalnim fondom od 70.000 eura, koji se dijeli na petoro dobitnika (otprilike između 10.000 i 15.000 eura po nagrađenom projektu). Laureatima će biti dodijeljeno i specijalno priznanje.

Krajnji rok za kandidature : 15. oktobar 2017.

- Pogledajte objavljeni konkurs: na francuskom ili na engleskom
- Pogledajte obrazac za prijavu

Word - 1.8 Mb
(Word - 1.8 Mb)

Za više informacija posjetite web stranicu CNCDH.

Posljednja promjena 14/08/2017

Početak stranice