Nagrada za ljudska prava Republike Francuske 2016. – konkurs otvoren do 30. septembra 2016. [fr]

Ova nagrada se dodjeljuje za pojedinačne ili kolektivne aktivnosti na terenu koje favorizuju ljudska prava, bez obzira na naciju ili granice. Krajnji rok za kandidature je 30. septembar 2016.

Prix des droits de l'Homme de la République française 2016 - Appel à candidatures jusqu'au 30 septembre 2016 - JPEG Nagrada za ljudska prava Republike Francuske je ustanovljena 1988., a organizuje je državna savjetodavna komisija za ljudska prava (CNCDH), državna institucija za promociju i zaštitu ljudskih prava.

Ova nagrada se dodjeljuje za pojedinačne ili kolektivne aktivnosti s područja ljudskih prava, bez obzira na naciju ili granice, a koje odgovaraju jednoj od dvije teme odabrane za ovu godinu.

Teme odabrane za 2016. godinu su :

Tema br°1 : Odbrana i zaštita migranata
Tema br°2 : Predstavljanje i odbrana prava osoba sa invaliditetom u svjetlu Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom

Za ovu nagradu, CNCDH raspolaže globalnim fondom od 70.000 eura, koji se dijeli na petoro dobitnika (otprilike između 10.000 i 15.000 eura po nagrađenom projektu). Laureatima će biti dodijeljeno i specijalno priznanje.

Krajnji rok za kandidature : 30. septembar 2016.

Za više informacija : CNCDH.

Posljednja promjena 15/09/2017

Početak stranice