Međunarodni dan žena (8. marta 2013. g.)

G. Laurent Fabius, ministar vanjskih poslova, učestvuje 8. marta 2013. godine na Međunarodni dan žena, u nekoliko događaja posebno posvećenih promociji jednakosti.

Zaštita prava žena

Zaštita prava žena kao i borba protiv nasilja nad ženama su jedan od prioriteta francuskih diplomatskih aktivnosti.

Francuska je posebno privržena uvažavanju i primjeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW- 1979) i njenog fakultativnog protokola, kao i tekstova sa konferencija održanih u Kairu o stanovništvu i razvoju (1994.) i u Pekingu o ženama (Deklaracija i Program aktivnosti iz Pekinga, 1995.).

U Ujedinjenim nacijama

Francuska je, u svojim aktivnostima za odbranu i promociju prava žena u međunarodnim institucijama, doprinijela izglasavanju rezolucija « Žene, mir i sigurnost » Vijeća sigurnosti (pdf, 2,03 Mo). Ove rezolucije (rezolucije 1325, 1820, 1888, 1889, 1960) pozivaju države da osiguraju veću zaštitu žena tokom sukoba i snažnije učešće žena u pregovorima o miru i u odlučujućim procesima.

Francuska je u oktobru 2010. izglasala državni akcioni plan za primjenu rezolucija « Žene, mir i sigurnost ». Francuska podržava aktivnosti koje vodi specijalna predstavnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u cilju borbe protiv seksualnog nasilja tokom sukoba i imenovanje savjetnika zaduženih za zaštitu žena u operacijama očuvanja mira.

Journée mondiale des femmes, 8 mars 2013 / Međunarodni dan žena, 8. marta 2013. g. (© photo / fotografija : ministère français des affaires étrangères / ministarstvo vanjskih poslova R. Francuske) - JPEG

Francuska je, od 2006. godine, zajedno sa Holandijom, začetnica rezolucije Generalne skupštine UN-a o intenziviranju napora za uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama. U 2012. godini, napredak je primijećen posebno u slučajevima nasilja u porodici kao najšireg oblika nasilja nad ženama.

Francuska je podržala osnivanje ONU Femmes s čijim se prioritetima u potpunosti slaže i sa kojom razvija nekoliko projekata saradnje.
Vanjska aktivnost Evropske unije

Vanjska aktivnost Evropske unije

Kao nastavak « Smjernicama Evropske unije o nasilju nad ženama i borbi protiv svih oblika diskriminacije » izglasanim 2008. godine pod predsjedništvom Francuske, Francuska podržava prednost koju visoka predstavnica EU za vanjske poslove daje promoviranju prava žena u vanjskim odnosima EU.

Francuska je također aktivno učestvovala u izradi konvencije Vijeća Evrope za prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja i bila je jedna od prvih zemalja potpisnica u maju 2011. godine, a čija je ratifikacija u toku.

Korisni linkovi :

Svjetski forum frankofonih žena

Nasilje u školskoj sredini u subsaharskoj Africi

Pregled konferecije « Arapsko proljeće : žensko proljeće ? » (Institut du Monde arabe, Pariz, 7. mart 2012.) (pdf, 655 Ko)

Portal radne grupe zadužene za pitanja diskriminacije nad ženama (na engleskom)

Konvencija Vijeća Evrope za prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja

Posljednja promjena 08/03/2013

Početak stranice