Dnevnik ambasadora (Dnevni Avaz, 13.-19. juli 2013.)

Svake sedmice, sarajevske dnevne novine Dnevni Avaz objavljuju sedmični pregled aktivnosti jedne bosanske ili strane ličnosti u formi dnevnika.

20. jula 2013. godine, Dnevni Avaz objavio je dnevnik francuskog ambasadora u Bosni i Hercegovini, g. Rolanda Gillesa za period od 13. do 19. jula.

Pročitati dnevnik na portalu Dnevnog Avaza

Pročitati tekst (na bosanskom)

Posljednja promjena 22/10/2015

Početak stranice