Kratki boravak – Francuska i Šengen zona [fr]

Odredbe u vezi sa boravcima kraćim od 90 dana, u 26 zemalja šengenskog prostora (među kojima je Francuska)

Kratki boravak za državljane Bosne i Hercegovine

Od 15. decembra 2010. državljani Bosne i Hercegovine koji posjeduju biometrijski pasoš mogu ući i kretati se bez viza na području cijelog šengenskog prostora (26 evropskih država, među kojima Francuska), tokom perioda koji ne prelazi 90 dana u roku od 180 dana.

Međutim, za one koji posjeduju nebiometrijski pasoš, viza je i dalje neophodna. Ukoliko je to vaš slučaj :
- Pogledajete listu potrebnih dokumenata - na francuskom (PDF, 81 ko) / na engleskom (PDF, 79 ko)
- Obrazac zahtjeva za šengen vizu kratkog boravka (PDF, 51 ko)

Putnicima se skreće pažnja na slijedeće : liberalizacija viza kratkog boravka ni u kom slučaju ne dozvoljava rad ili studiranje u zemljama šengenskog prostora.

U svakom slučaju, na graničnom prelazu, putnik mora biti u mogućnosti da predoči :

- dokaze o uslovima boravka u Francuskoj : rezervaciju hotela ili potvrdu o organizovanom turističkom putovanju ; pozivnicu francuskog organa radi kratkog profesionalnog boravka ; « garantno pismo » koje potpisuje osoba koja će osigurati smještaj (ova potvrda se može dobiti u opštini u kojoj boravi pozivalac).

- dokaze o sredstvima boravka u Francuskoj (gotov novac, putni čekovi, međunarodna važeća kreditna kartica…), a koji odgovaraju iznosu od 120 € dnevno.

- dokaze o osiguranju koje pokriva medicinske i bolničke troškove, kao i o socijalnoj pomoći kao rezultat njege koju bi mogao ostvariti tokom boravka u Francuskoj.

- dokaze o povratku u zemlju (avionska, autobusna vozna karta …).

Evropska unija je objavila, u saopštenju od 12. septembra 2013. godine, da bi mogla, u slučaju naglog, značajnog i dugoročnog (od 6 mjeseci) porasta pokušaja nelegalnog zadržavanja na teritoriji svojih država, dozvoliti ponovno uvođenje viza za državljane trećih zemalja (neopravdani zahtjevi za politički azil, veliki priliv ilegalnih imigranata, odbacivanje zahtjeva za readmisiju…).
Radi se samo o mogućnosti (kao krajnjoj mjeri), a ne o mjeri koja će se odmah primjeniti.
U ovom trenutku, državljani Bosne i Hercegovine, koji posjeduju važeći biometrijski pasoš, oslobođeni su viza za boravak do 90 dana u periodu od 6 mjeseci u šengenskoj zoni (mjera koja se primjenjuje od 15. decembra 2010.).

Saopštenje Evropskog parlamenta

Kratki boravak za državljane ostalih zemalja

Ukoliko niste državljanin Bosne i Hercegovine, molimo vas da nas za više infomacija kontaktirate putem elektronske pošte.

Posljednja promjena 05/09/2017

Početak stranice