Konferencija za štampu povodom otvaranja sezone frankofonije u Bosni i Hercegovini

JPEG
Povodom otvaranja sedmica Frankofonije, bosansko ministarstvo vanjskih poslova organizovalo je 15. marta konferenciju za štampu.

Od 5. marta do 26.aprila „Sezona Frankofonije” ponudiće izuzetan program predavanja, koncerta, filmova i predstava u cijeloj zemlji, zahvaljujući podršci ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i učešću ambasada Egipta, Francuske, Grčke, Rumunije i Švicarske.

G. Almir Šahović, bivši ambasador BiH u Francuskoj a danas šef Odjela za mir i sigurnost, kao i ambasadori Švicarske, Grčke, Rumunije, Egipta i Otpravnica poslova francuske ambasade podsjetili su da je Bosna i Hercegovina, prključujući se MOF-u u statusu posmatrača za vrijeme Samita u Montreuxu u oktobru 2010.godine pokazala svoju privrženost ciljevima i misijama ove velike organizacije među kojima su posebno promocija mira, demokratije, Ljudskih prava, podrška obrazovanju i trajnom razvoju, kao i promocija francuskog jezika i kulturne i jezičke raznolikosti.

Posljednja promjena 20/03/2012

Početak stranice