Konferencija francuskih i njemačkih ambasadora u zemljama Zapadnog Balkana (12.-13. mart 2018.) [fr]

Ambasadori Njemačke i Francuske u zemljama Zapadnog Balkana, kao i nekoliko dužnosnika iz njemačkog i francuskog ministarstva vanjskih poslova, okupili su se 12. i 13. marta 2018. u Sarajevu.

Conférence des ambassadeurs français et allemands en poste dans les Balkans occidentaux (12-13 mars 2018) - JPEG
Cilj ove regionalne konferencije ambasadora je sagledavanje situacije na Zapadnom Balkanu i koncipiranje zajedničkih projekata radi podrške regiji.

Tokom sastanka sa generalnim sekretarom i zamjenikom generalnog sekretara regionalnog ureda za saradnju mladih (RYCO), učesnici su posebnu pažnju posvetili evropskoj perspektivi zemalja iz regije, regionalnoj saradnji, jačanju vladavine prava, sigurnosnim izazovima, ulozi žena i položaju LGBTI osoba kao i ulozi mladih.

Francuska i Njemačka dijele isti stav naspram zemalja Zapadnog Balkana kroz podršku njihovoj dugoročnoj stabilnosti, ekonomskom i socijalnom razvoju kao i evropskoj integraciji.

Posljednja promjena 14/03/2018

Početak stranice