Izjava šefova misija zemalja EU u vezi sa protestima u BiH (10. feb. 2014.)

Izjava šefova misija zemalja EU u vezi sa protestima u Bosni i Hercegovini - Francuska ambasada u potpunosti podržava stavove iznesene u izjavi Delegacije Evropske Unije :

Aktivno sudjelovanje građana je od suštinskog značaja za zdravu demokratiju, bez obzira da li je riječ o izborima ili demokratskim aktivnostima, te je od vitalnog značaja za proces integracije u EU.

Sudjelovanje u prosvjedima na miran način i u skladu sa zakonom je pravo građana. Prosvjedi moraju biti održani u miru, i osuđujemo nasilno djelovanje. Nasilje, bez obzira da li je usmjereno protiv policije, novinara, demonstranata, javne ili privatne imovine, je apsolutno neprihvatljivo.

Očekujemo od svih vlasti u BiH da djeluju sa dužnim poštovanjem prema javnosti i poštuju ličnu slobodu izražavanja, slobodu okupljanja i sve zakonske procedure koje se odnose na sve one koji su pritvoreni.

Otvoreni dijalog između građana i vlasti je od izuzetne važnosti u trenutnoj društvenoj, ekonomskoj i političkoj situaciji. Sada je od vitalne važnosti da lideri i političari Bosne i Hercegovine, kao prvi korak, pažljivo saslušaju probleme svih građana ove zemlje. Stoga, očekujemo od svih lidera i političara u Bosni i Hercegovini, bez izuzetka, da se uključe u dijalog sa građanima. Ovaj dijalog mora da se pozabavi pitanjima kako ojačati vladavinu prava, oživiti ekonomiji i poboljšati sveukupnu kvalitetu života, kao i budućnost mladih. Potom, moraju direktno i na vjerodostojan način konkretnim aktivnostima ponuditi odgovore.

Najoštrije odbacujemo bilo kakav pokušaj da se nedavna dešavanja iskorištavaju sa ciljem podizanja nacionalnih tenzija, te ohrabrujemo nastavak normalnog javnog života.

Kraj

Francuska verzija

Engleska verzija :

Statement by the EU Heads of Missions on protests in Bosnia and Herzegovina

Active participation by citizens is essential for a healthy democracy, whether in elections or other democratic actions, and is vital for the EU integration process.

Taking part in protests in a peaceful and lawful manner is a right of citizens. Protests must be held peacefully and we condemn violent acts. Violence, whether towards police, journalists, protestors, public or private property, is absolutely unacceptable.

We expect all BiH authorities to act with due respect for public and private freedom of expression, the freedom of assembly and all legal procedures pertaining to anybody who is detained.

In the current social, economic and political situation, open dialogue between citizens and authorities is of the highest importance. It is now vital that the leaders and politicians of Bosnia and Herzegovina, as a first step, listen carefully to the concerns of all the citizens of this country. Therefore we look to BiH’s leaders and politicians, without exception, to engage in dialogue with citizens. Such dialogue must address how to strengthen the rule of law, boost the economy and improve overall quality of life and the prospects for young people. They must then address these concerns directly with credible, concrete action.

We strongly reject any and all attempts to exploit recent events to raise ethnic tensions, and we encourage the continuation of normal public life.

End

Posljednja promjena 10/02/2014

Početak stranice