Intervju ambasadorice za TV1 (2. maj 2017.) [fr]

Ambasadorica je u utorak 2. maja gostovala u dnevniku TV1 i govorila o svom trogodišnjem diplomatskom angažmanu u Bosni i Hercegovini.

Tokom ovog intervjua, Claire Bodonyi se prisjetila svojih početaka u Bosni i Hercegovini i poteškoća da kao mlada ambasadorica bude ozbiljno shvaćena.

Ocijenila je veoma pozitivnim svoj boravak u Bosni i Hercegovini, tokom kojeg je realizovano nekoliko projekata saradnje sa lokalnim zajednicama stradalim u poplavima 2014. Ambiciozna partnerstva na području kulture su se također uspostavila, posebno saradnja između Muzeja Louvre i Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Što se tiče budućnosti, ambasadorica je pozvala Bosnu i Hercegovinu da razvije svoj potencijal na području turizma, sa posebnim naglaskom na grad Mostar. Zemlja također treba nastaviti rad na uspostavi reformi, kao nova zemlja kandidat za Evropsku uniju. I najzad, ambasadorica je insistirala na potrebi da entitetske vlade sarađuju na izradi zajedničkih projekata u korist cijele zemlje.

Ambasadorica će nastaviti svoj diplomatski angažman u Namibiji.

Posljednja promjena 05/05/2017

Početak stranice