Intervju ambasadorice objavljen u Avazu (16. oktobar 2015.) [fr]

Gđa Claire Bodonyi govorila je o trenutnoj situaciji sa reformama u Bosni i Hercegovini i o perspektivama približavanja Evropskoj uniji.

Integralna verzija intervjua objavljena je na portalu Dnevnog avaza

Posljednja promjena 02/11/2015

Početak stranice