Intervju ambasadora (8. juni 2017.) [fr]

Ambasador je odgovorio na pitanja agencije FENA

Ambassadeur Guillaume Rousson - JPEG

Koji će biti prioriteti vaše misije u BiH ?

Bosna i Hercegovina i Francuska imaju prijateljske i čvrste odnose, a ja ću se posvetiti njihovom jačanju.

Najprije ću pratiti Bosnu i Hercegovinu na putu kojeg je odabrala u pravcu Evropske unije. Narednih godina trebaju se dogoditi važne etape ovog procesa i Francuska će biti uz BiH dok ih bude savladavala.

Tokom svoje misije radiću na razvoju vrlo konkretnih projekata saradnje : institucionalnog partnerstva između Francuske i BiH, ali i sa organizacijama civilnog društva ili, na nivou stanovnika naše dvije zemlje.

Da li planirate pokrenuti neke projekte kako biste ojačali odnose i saradnju između BiH i Francuske?

Trenutno radimo na više projekata.

Npr. U oblasti ekonomije, Francuska od početka podržava organizaciju Zimskog olimpijskog festivala 2019. (EYOF) u Sarajevu i istočnom Sarajevu. Francuske firme su obavile više posjeta Bosni i Hercegovini i spremne su dati svoju ekspertizu.

U kulturi, posvetiću se isticanju modernog u Francuskoj, često nedovoljno zapaženog u svijetu, u korist stereotipa. Koristiću efikasna sredstva. Npr. Francuski Institut u BiH, koji nudi ne samo kurseve, nego i medijateku (otvorena je ove godine u Sarajevu), kao i brojna izdanja dostupna elektronskim putem.

Naša univerzitetska saradnja je takođe veoma dinamična. Za nekoliko sedmica ponovo ćemo dodijeliti stipendije kojje će omogućiti nekima od najboljih bh. studenata da studiraju u Francuskoj.

I na kraju, želim naglasiti našu podršku Zemaljskom muzeju BiH. Prošle sedmice su eksperti iz Luvra dolazili da pokrenu saradnju između ova dva muzeja. Ambasada Francuske finansira i renoviranje i osiguranje prostorije u kojoj je Hagada. Taj novi prostor biće otvoren krajem ljeta.

Može li se saradnja BiH i Francuske poboljšati u nekim oblastima i kojim?

Mislim na jedno područje gdje bi naši odnosi mogli postati čvršći : ekonomske investicije. Neke francuske firme su već prisutne u BiH. Ali drugima nedostaje povjerenja u poslovni ambijent i oklijevaju da investiraju. Zato Francuska podržava Reformsku agendu usvojenu 2015. Posebno borba protiv korupcije mora ostati prioritet.

Da li su planirane neke francuske investicije u BiH?

Već sam spomenuo festival EYOF 2019. Francuska vlada mobilisala je skoro million KM za podsticanje francuskih investicija. Francuska skijališta su među najpopularnijim u svijetu i vrlo su zainteresovana za razvoj Jahorine i Bjelašnice.
Francuske firme bi mogle investirati i u transportnu infrastrukturu.

« Berlinski proces » za Zapadni Balkan je za to dobra prilika. Zadnji veliki samit u okviru ovog procesa organizovan je u Parizu u julu 2016.

Kako vidite put BiH ka Evropskoj uniji i NATO-u?

Ostaju još veoma značajne etape koje treba preći na evropskom putu. One su zahtjevne ali neophodne. Ostvaren je veliki napredak u 2016. Međutim, u 2017. to nije slučaj, barem do sada. Da bi BiH napredovala mora opet naći svoj tempo naročito u provođenju Reformske agende.

Što se tiče NATO-a, aktivacija MAP-a bila bi važan korak. Za to su utvrđeni precizni uslovi, posebno u oblasti nekretnina u vlasništvu ministarstva odbrane. Te uslove i dalje treba ispuniti i ja ohrabrujem vlasti da to urade.

Vanjske veze
Klix
Radio Sarajevo
Vijesti.ba

Posljednja promjena 10/07/2017

Početak stranice