Inauguracija Ruralnog porodičnog doma u BiH (3. juni 2015.) [fr]

U okviru sedmice međunarodne saradnje mreže Ruralnih porodičnih domova (MFR) koja je bila organizovana u decembru 2013., regionalna Federacija ruralnih porodičnih domova regije Rhones-Alpes potpisala je ugovor o saradnji sa bh. delegacijom poljoprivrednika Tuzle i Živinica u cilju uspostavljanja prvog edukativnog centra MFR u Bosni i Hercegovini.

Devet mjeseci kasnije, oformljeno je Udruženje porodica, a 3. juna 2015. prvi Ruralni porodični dom u Bosni i Hercegovini otvorio je svoje prostorije u mjesnoj zajednici Gračanica, opština Živinice, pod imenom Porodični ruralni edukativni centar Živinice (PREC Živinice).

Ovaj projekat se razvija u partnerstvu sa MFR iz Francuske, odnosno iz regije Rhône-Alpes, uz Katoličkog odbora protiv gladi i za razvojpodršku (CCFD-Terre Solidaire) i francuske ambasade.

Ovo je prvi ovakav dom u jugoistočnoj Evropi čiji je cilj edukacija omladine i starijih u razvoju porodične proizvodnje i stručno usavršavanje u poljoprivrednoj proizvodnji, koje je, uz rad na poboljšanju imidža ovog posla, od izuzetne važnosti u privlačenju mladih ljudi da se educiraju u ovom sektoru.

MFR su udruženja porodica koja animiraju i upravljaju ovim domovima, na način da usko povezuju opšte obrazovanje i stručno usavršavanje sa realnostima na terenu uz rad u malim grupama, monitoring učenika, učešće roditelja i preduzeća, razvoj pojedinačnih projekata.

Udruženje PREC Živinice će se potruditi da realizuje projekte i sprovede predviđene edukacije.

Za više informacija o projektu, pogledajte portal Fondacije MFR-a u svijetu.

Kontakt : Mirela Marošlić
Vođa projekta MFR u BiH
mirela.maroslic@mfr.asso.fr
www.mfr.asso.fr

Posljednja promjena 23/06/2015

Početak stranice