Horu Pontanima nagrada "Kultura za mir" (24. novembar 2016.) [fr]

Prilikom dodjele nagrada Fondacije Chirac, predsjednik François Hollande pozdravio je rad Pontanime u korist međureligijskog dijaloga.

Fondacija Chirac, koju je osnovao bivši predsjednik Jacques Chirac, radi na promociji mira i dijaloga među kulturama. 24. novembra 2016. u muzeju Quai Branly, ova je fondacija nagradila dva udruženja zbog njihovog izuzetnog angažmana za mir : pakistansko udruženje Aware Girls i hor Pontanima iz Bosne i Hercegovine.

Hor Pontanima dobitnik je nagrade "Kultura za mir" koja je ustanovljena u partnerstvu sa Fondacijom Kultura & Različitost. Ovim činom odato je priznanje radu Pontanime u korist pomirenja, međureligijskog razumijevanja i zajedničkih kultura u Bosni i Hercegovini, a kroz njegovanje vjerske muzike svih religija.

Predsjednik Republike, François Hollande, prisustvovao je dodjeli nagrada. U svom govoru, pozdravio je zalaganje Fra Ive Markovića, osnivača Pontanime, i ambasadora Slobodana Šoje, predsjednika udruženja, na stvaranju "mosta među dušama".

François Hollande: Ove godine, nagrada « Kultura za mir » odaje priznanje horu Pontanima. Želim se zahvaliti predsjedniku Slobodanu Šoji i osnivaču fra Ivi Markoviću, jer je upravo ovo jako lijep simbol onoga što je međureligijski i međuetnički dijalog u Bosni i Hercegovini, zemlji koja je bila pogođena ratom koji je napravio razdor među narodima. Ovaj hor, koji tako lijepo nosi svoje ime, želio je okupiti, bez razlike u vjerovanju i porijeklu, pjevače i pojevačice koji baštine muziku iz svih zajednica u Bosni i Hercegovini. To je most među dušama, među religijama, tradicijama. Znam da imate, i trebate imati, ambiciju da hor Pontanima postane evropskim horom. To nam je također potrebno.

Kompletan govor Predsjednika Republike:


Discours lors de la cérémonie de remise du prix... par elysee

Vanjski link:
Članak objavljen na portalu Radio Sarajeva

Posljednja promjena 30/11/2016

Početak stranice