Frankofoni dan u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (23. novembar 2016.) [fr]

Vojna misija organizovala je dan posvećen frankofonim članovima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, tokom kojeg je uručeno priznanje predavaču jezika u centru u Rajlovcu, a vojnicima diplome o poznavanju francuskog jezika za ciklus iz 2015. godine.

23. novembra 2016. vojna misija Francuske ambasade u Sarajevu organizovala je frankofoni dan u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Ovaj događaj započeo je predavanjem potpukovnika Philippea Delsola, nerezidencijalnog atašea za odbranu u Bosni i Hercegovini, u vezi sa novom organizacijom Kopnene vojske (model "Au contact") i glavnim trenutnim angažmanima francuske vojske.

Journée francophone à la Maison des forces armées (23 novembre 2016) - JPEG

Nakon toga, u prisustvu g. Zorana Šajinovića, savjetnika ministra za odbranu za međunarodnu saradnju, francuska ambasadorica je uručila medalju nacionalne odbrane kapetanu Aleksandru Zecu, nagrađujući njegov lični angažman u podučavanju francuskog jezika u centru Rajlovac.

Journée francophone à la Maison des forces armées (23 novembre 2016) - JPEG

G-đa Claire Bodonyi je također uručila diplome o poznavanju francuskog jezika desetorici vojnika koji su položili ispite u novembru 2015. Ovi certifikati potvrđuju nivo znanja jezika prema standardu NATO-a (STANAG).

Ambasadorica je u svom govoru čestitala polaznicima kursa francuskog jezika na njihovom trudu i marljivosti. Naglasila je da je vladanje francuskim jezikom prije svega namijenjeno tome da se omogući članovima Oružanih snaga u Bosni i Hercegovini učestvovanje u operacijama održanja mira u frankofonim zemljama zajedno sa francuskim snagama.

Nakon ceremonije vojna misija je priredila zakusku u sali za prijeme Doma Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za sve učesnike i članove porodica nagrađenih osoba.

Journée francophone à la Maison des forces armées (23 novembre 2016) - JPEGJournée francophone à la Maison des forces armées (23 novembre 2016) - JPEG

Posljednja promjena 29/11/2016

Početak stranice